BORO – Textile cotton rug with rough sashiko quilting