SHOTOKU-TAISHI – Japanese Shinto/Buddhist wooden statue