Antique Japanese mingei White Tamba jar Meiji-Taisho period